Aitame mõista põhjuslikke seoseid

Usume Aestia meeskonnaga, et Eesti on hea koht, kust alustada millegi suurega.

Kahjuks võivad suured ideed tihti takerduda teadmiste ja oskuste puudumise taha. Aestias tahame me neid probleeme ennetada ja lahendada. Selleks pakume enda klientidele rätseptööna valminud koolitusi ning soovime, et iga organisatsioon teaks, kuidas enda eesmärgid saavutada.

Ivo Visak

Koolitaja

Ivo on varasemalt juhtinud mitut kolmanda sektori organisatsiooni, teiste seas suurimat noorte katuseorganisatsiooni, Eesti Noorteühenduste Liitu. 2017. aastal pälvis Ivo Haridus- ja Teadusministeeriumilt aasta noorsootöötaja tunnustuse. Samuti on Ivo töötanud koolis ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse, väitluse ja graafilise disaini õpetajana ning disainivaldkonnas produtsendina. Täna käivitab Ivo uut riigigümnaasiumit ja on meie igapäevastest tegemistest pikemal puhkusel.

Egert Mitt

Koolitaja

Egert hindab kõrgelt julgeid otsuseid ning läbimõeldud protsesse, mis tagavad organisatsiooni efektiivse toimimise. Ta innustub uutest ettevõtmistest, kus inimestel on kõrge tahe ja motivatsioon midagi suurt ära teha. Hetkel omandab Egert magistrikraadi infotehnoloogia juhtimise erialal ning on tänaseks viinud ellu mitmeid koolitusi ja töötube nii noortele kui ka täiskasvanutele. Egert töötab igapäevaselt projektijuhina telekommunikatsiooni ettevõttes, kus viib ellu organisatsiooniüleseid projekte, mis keskenduvad sise-ja väliskliendile suunatud teenuste kvaliteedi tõstimisele. Varasemalt on ta töötanud koolitusvaldkonnas, kus tema rolliks oli korraldada täiskasvanutele suunatud ümberõpet ja võrgustada erineva suurusega IT organisatsioone.

Omari Loid

Koolitaja

Peamiselt teadusteater Kolme Põrsakese eestvedajana tuntud Omari on viimased 10 aastat sidunud ennast põnevate ettevõtmiste ja algatustega erinevates valdkondades. Ta on juhtinud noorteorganisatsioone ning -projekte, mis inspireeris jagama enda kogemusi ka teistega. Ettevõtjana alustas Omari varakult, mis andis suurepärase võimaluse teha vigu ning nendest praeguseks palju õppida. Igapäevane tegevus on tal mitmekesine: teaduse populariseerimine, ettevõtte juhtimine ja arendamine, koolitamine, kujundamine ning palju teisi väljakutseid.

Kristjan Tedremaa

Koolitaja

Kristjan on omandanud Tallinna Ülikoolis bakalaureusekraadi ning magistrikraadi riigiteadustes. Samuti on ta ennast täiendanud juhtimise ja kaasamise alal South Carolina Ülikoolis. Praegusel hetkel töötab Kristjan analüüsi- ja konsultatsioonivaldkonnas, nõustades organisatsioone ja eraettevõtteid selles, kuidas kujundada edukat personalipoliitikat. Kristjani tugevuseks on erinevate dokumentide, sealhulgas projektide koostamine ja elluviimine.

TEENUSED

VESTLUSTE JUHTIMINE

Vajad abi arutelude juhtimisega või avalike etteastete läbiviimisega? Aitame mõtestada ja korraldada avalike arutelusi, kaasates kogemustega modereerijaid ning ekspertkõnelejaid.

STRATEEGILINE NÕUSTAMINE

Tunned, et organisatsioon on jäänud “traditsioonidesse” kinni ning oleks vaja tegevustesse ja töökorraldusse värskust? Aitame üle vaadata senised arusaamad ning loome koos Teie meeskonnaga tänastele vajadustele vastavad põhimõtted organisatsiooni töö korralduseks.

KOOLITUSED

Uute teadmiste ja meetodite õppimine ning olemasoleva värksendamine tõstab organisatsiooni/meeskonna võimekust ning väärtust. Aitame kaardistada arenguvajadusi ning koostame nende rahuldamiseks vajalikud koolitused. Võtame aluseks nii enda teadmised ja kogemused kui ka kaasame meie võrgustikku kuuluvate spetsialistide abi.

vestluste juhtimine
07/11/2020

Deutsch-Baltisches Jugendwerk – Deutschbaltische Studienstiftung hübriidüritus

Aitasime Deutsch-Baltisches Jugendwerk - Deutschbaltische Studienstiftung´il korraldada rahvusvahelist hübriidüritust (osa tegevustest füüsiliselt koha peal Vilniuses ja Tartus ning osa Zoom-keskkonnas), kus meie ülesandeks oli läbi nädalavahetuse modereerida kahte temaatilist arutelu:…
strateegiline nõustamine
07/11/2020

Avatud valitsemine Rakvere linnas

Oleme viimased paar kuud koostöös heade sõpradega DD StratLabist aidanud Rakvere Linnavalitsust. Nimelt oli linnal vaja paremat ülevaadet kodanike ja sihtrühmade kaasamisest ning abi, kuidas oleks võimalik teha linn veelgi…
koolitused
07/11/2020

ENLi Suvekooli organisatsioonikäitumise ja mõju koolitus

Eesti Noorteühenduste Liit on Aestia meeskonnale tähtis partner ning südamelähedane organisatsioon. Kõik meie meeskonna liikmed on tihedalt ENLiga seotud olnud. Seetõttu on meil suur huvi neid toetada. 2020 ENLi suvekoolis…
koolitused
07/11/2020

Noortekohtumiste koolitused “Idee45”

Koostöös Haridus- ja Noorteametiga aitasime nii kevadel kui ka sügisel anda noortele esmased teadmised projektide koostamisest ning ellu viimisest. Kevadine "Idee45" koolitus toimus vahetult enne karantiini kehtestamist ning oli ka…

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google
    Privacy Policy and
    Terms of Service apply.