fbpx Skip to main content

Õhinapõhiste organisatsioonide juhtimisel on tihti põhilisteks murekohtadeks vabatahtliku meeskonna motiveerimine, jätkusuutlikkuse tagamine ning tegevuste pikaajalise mõju puudumine. Aitasime ENL-i Sügisseminari osalejatel paremini lahti mõtestada liikmete motivatsiooni ning nende rolli mõjuga organisatsiooni ülesehitamisel.

Kogemus

Osalusmaastikul on tavapärane, et noored tegutsevad kohaliku tasandi noortevolikogus või maakondliku tasandi noortekogus üsna lühiajaliselt. Noored, kes tegutsevad, ei jõua aga sel lühikesel perioodil avaldada mõju ei organisatsioonile ega kogukonnale. Tihti seetõttu, et puuduvad varasemad teadmised või oskused, kuidas meeskonnana efektiivselt ühise eesmärgi nimel tegutseda. Koolitus andis väga hea ülevaate, kuidas olla osa edukast organisatsoonist, mis avaldab mõju kogukonnale. Teoreetilistele teadmiste kõrval oli kirss tordil praktiline ülesanne, mida oli võimalik lahendada koos meeskonnaga. Valisime Aestia meeskonna antud koolitust läbi viima varasema noortevaldkonna tausta ning positiivse koolituskogemuse tõttu.

– Ave-Liis, Eesti Noorteühenduste Liit