fbpx Skip to main content

Kes on lobist? Kuidas mõjutada ühiskondlike protsesse? Milliste vahenditega mõõta huvikaitse mõju? Kuidas seada valdkonnaüleseid prioriteete ja mobiliseerida liitlasi?

Tegemist on küsimustega, millele leidsime vastuseid üheskoos noortevaldkonna esindusühingute, noorsootöötajate ning riigiametnikega SA Archimedes poolt ellukutsutud noortevaldkonna huvikaitse koolitusel. Kahepäevane koolitus andis hea võimaluse tuua ühise laua taha noortevaldkonna erinevad toimijad, aitamaks leida lahendusi probleemidele, millest on valdkonnas mitmeid aastaid räägitud.

Kõige olulisem oli minu jaoks saada rohkem aru teiste organisatsioonide esindajate vaatenurgast. Sain kinnitust, et huvikaitsel ja vabaühendustel on võimas roll valdkonda edasi viia ning inimesed vajavad enam tuge ja julgustust, et selle teemaga tegeleda.

– Marit, SA Archimedes Noorteagentuur