fbpx Skip to main content

Kuidas me võiksime (how might we)

Disainimaailmast pärinev “kuidas me võiksime” meetod aitab kaardistada probleeme ja mõtteid teemavaldkonna sees. Sõnastades teema kohta mõtted ümber vormi “Kuidas me võiksime …” loome probleemidest võimalused. See sõnastus viitab lahenduse olemasolule ning edasi tulebki seda lahendust otsima hakata.

 

Meetodi tulemusena tekivad mitmed küsimused, millest saab hakata edasi arendama ideid konkreetsema projekti elluviimiseks. Tähtis on avatud meelega lähenemine ning küsidagi, kuidas erinevaid osasid sellest probleemist lahendada.

 

Küsimuste küsimisel saab lähtuda järgmistest mõtetest:

 • Kuidas head osa tõsta ja halba vähendada;
 • Vastandada ning uurida eeldusi;
 • Uurida kasutamata vahendeid;
 • Kasutada analoogi või võrdlust.

 

Näite teemavaldkond: prügi sorteerimine

 1. Kuidas me võiksime aidata juba sorteerivatel inimestel rohkem sorteerida?
 2. Kuidas me võiksime mitte sorteerivad inimesed sorteerima saada?
 3. Kuidas me võiksime kuidas muuta prügi sorteerimine lõbusaks?
 4. Kuidas me võiksime muuta prügisteerimise vähem aega nõudvamaks?
 5. Kuidas me võiksime prügi sorteerimisest energiat toota?
 6. Kuidas me võiksime prügi sorteerimise muuta mänguks?

 

Koostas Omari Loid

Как бы мы могли (how might we)

Метод «как бы могли» пришел к нам из мира дизайна, и помогает изучить проблемы и идеи внутри темы. Перефразируя касающиеся темы идеи в виде «Как бы мы могли…» мы создаем из проблем возможности. Такая формулировка указывает на существование решения, а дальше надо просто это решение найти.

 

В результате использования метода вы получите набор вопросов, с которых можно начать развивать для конкретного проекта. Важно открыто подходить к процессу и уточнять, как решить разные части обнаруженной проблемы.

 

Задавать вопросы можно, исходя из следующих соображений:

 • Как усилить положительные стороны и ослабить отрицательные;
 • Противопоставлять и изучать предпосылки;
 • Рассмотреть неиспользованные средства;
 • Использовать аналоги или сравнения.

 

Пример: сортировка мусора

 1. Как бы мы могли помочь уже сортирующим пользователям сортировать еще больше?
 2. Как бы мы могли сделать так, чтобы те, кто не сортируют, начали сортировать?
 3. Как бы мы могли сделать процесс сортировки мусора более веселым?
 4. Как бы мы могли сделать так, чтобы сортировка мусора занимала меньше времени?
 5. Как бы мы могли начать извлекать энергию из сортировки мусора?
 6. Как бы мы могли превратить процесс сортировки мусора в игру?

 

Составил: Омари Лойд
Перевел: Денис Ершов