fbpx Skip to main content

Koostöös Haridus- ja Noorteametiga aitasime nii kevadel kui ka sügisel anda noortele esmased teadmised projektide koostamisest ning ellu viimisest. Kevadine “Idee45” koolitus toimus vahetult enne karantiini kehtestamist ning oli ka meie meeskonna viimane kontaktkoolitus. Sarnast koolitust kordasime veebivormis sellel sügisel. Mõlemal korral oli eesmärk sama – 3 päeva jooksul anda noortele vajalikud teadmised ja lihvida esmaseid oskusi projektide planeerimisest ning projektitaotluste koostamisest.

Mõlemal korral olid peamised väljakutsed kahekeelse (eesti ja vene) koolituse korraldamine ning esimest korda projektide koostamisega kokku puutuvatele noortele vajalike teadmiste andmine. Kahekeelsusega aitas koolitaja Deniss Jeršov, kellega koos kasutasime erinevaid meetodeid. Esmaste teadmiste andmiseteks koostasime õppekava, mille peamiste õpiväljunditega saavad noored koostada nii Noortekohtumiste projekti kui ka teisi projektipõhiseid tegevusi.

Täname kaaskoolitajat Denissi ning Annit Haridus- ja Noorteametist meeldiva koostöö eest!

—-

Programmi „Noortekohtumised” eesmärk on soodustada Eestis elavate 11–19-aastaste erineva emakeelega noorte omavahelist suhtlemist, üksteisemõistmist ja arengut.

Noortekohtumine on Eestis elavate erineva kultuuritaustaga noortegruppide koostööprojekt, mille töötavad välja ja viivad ellu noored ise. Põhitegevus on noorte omavaheline kohtumine (3–6 päeva) ja selle käigus noorte poolt valitud teemaprogrammi elluviimine.

Noortekohtumiste laiem eesmärk on kultuurilise teadlikkuse, avatuse ja sallivuse kasvatamine osalejates ja ühiskonnas tervikuna. Kuna noortekohtumisel tegutsevad erineva kultuuritaustaga ja eri keelt kõnelevad noored üheskoos, pakub see head võimalust tutvuda lähemalt üksteise kultuuridega (nii ajaloo kui ka tänapäevaga) ning üksteist paremini tundma ja mõistma õppida.

Noortekohtumised loovad noortele võimaluse:

  • erinevate mõtteviiside, kultuuride ja väärtustega tutvumiseks;
  • huvipakkuva teema paremaks tundmaõppimiseks;
  • võtmepädevuste arenguks (näiteks ühiskondlik aktiivsus, oskus mõista eri taustaga inimesi, keeleline areng, meeskonnatöö oskused jne);
  • uute tutvuste loomiseks ja mõttekaaslaste leidmiseks.

(Noortekohtumise programmi kodulehelt https://entk.ee/toetused/noortekohtumised)