fbpx Skip to main content

Organisatsioonide juhtimises on läbiv küsimus – kuidas säilitada meeskonna liikmete intellektuaalne vara kui nad on edasi liikumas? Tegemist on komplekse väljakutsega ning hea teadmiste/oskuste üleandmine nõuab strateegilist läbimõtlemist ja kindlaid tööprotsesse.

Tulenevalt Ole Rohkem. tudengiorganisatsioonide koostöövõrgustiku liikmete arengusoovidest, palus Üliõpilaskonna SA meil jagada enda kogemusi ning parimaid praktikaid eduka üleandmise korraldamiseks.

„Koolitus sai korraldatud OLE ROHKEM. Koostöövõrgustiku tudengiorganisatsioonidele lähtuvalt nende soovist üleandmise teemal rohkem õppida. Aestia meeskonna poolt pakutud koolitus oli rohkem, kui suutsime oodata ning oli täpselt see, mida organisatsioonidel vaja oli. Koolituses pakuti konkreetset üleandmise mudelit, mida saab igas organisatsioonis rakendada. Konkreetse mudeli pakkumine lisaks kogemusele põhinenud näpunäidetel andis väga head juhised juhtimise üleandmiseks. Koolituse tugevaks küljeks oli koolitajate eelnev kogemus noorteorganisatsioonides ja seal juhtpostitsiooni üleandmisest. Samuti suurepärane oskus muuta koolituse õhkkond mõnusaks ja ärgitada osalejaid arutlema ja kogemusi jagama.

Täna võime öelda, et tänu antud koolitusele on juhtimise üleandmine paranenud nii Üliõpilaskonna SA sees, kuid kindlasti ka teistes Tartu tudengiorganisatsioonides.

Valisime Aestia meeskonna antud teemat lahkama just seepärast, et koolitajad on pädevad nii  valdkonnas kui teavad noorteorganisatsioonide spetsiifikat. Varasem kogemus näitab, et kõige targemad spetsialistid juhtimisvaldkonnas ei suuda samastuda ega teada noorteorganisatsioonide probleeme, seega tihti lähevad nende antud koolitused organisatsioonide vajadustest mööda.”

– Joanna, Üliõpilaskonna SA