fbpx Skip to main content

Eesmärgi seadmine SMARTEST mudeliga

Targa eesmärgi seadmiseks tuleb sõnastada rohkem kui soovitud tulem. Inglisekeelne sõna “smartest” on akronüüm märksõnadele, mida eesmärgi seadmisel meeles pidada.

S Specific
Täpne
Eesmärgi sõnastus on täpne. See on vajalik, et lugejad mõistaksid eesmärgi sarnaselt. See ei tähenda, et sõnastus peaks olema võimalikult lühike, vaid tuleks selgitada täpselt eesmärk lahti.
M Measurable

Mõõdetav

Mõõdikud annavad teada, kas eesmärk on saavutatud. Head on objektiivsed arvulised mõõdikud, nt käive, kasum, hinnang jms. Mittearvulised mõõdikud tuleb täpsemini lahti seletada, et oleksid üheselt mõistetavad.
A Attainable

Saavutatav

Hinnang, kas eesmärk on saavutatav. Hea on ülejäänud küsimused vastata ning vaadata, kas selline eesmärk on üldse saavutatav.
R Relevant

Asjakohane

Kuidas sobib eesmärk kokku suurema pildiga? Tuleks hinnata, kas läheb teistest eesmärkidest kaugemale või lähemale. Mitmes suunas korraga rebida on kulukam ning keerulisem.
T Time-bound

Ajastatud

Seatud tähtajad ning täitmise etappide tähtajad. Suurema eesmärgi puhul on hea seada etapid, et kontrollida eesmärgi täitmise graafikut.
E Educational’

Õpetav

Seatud eesmärgid tõestavad meie oskusi ning talenti. Tuua välja, mida õpime eesmärgi täitmise poole liikumisega. See on growth mindseti hoidmine, kus seame fookuse arenemisele.
S Significant

Tähtis

Miks on seatud eesmärk tähtis? Miks on vaja sinnapoole üldse liikuda?
T Toward

Edasipürgiv

Eesmärgi sõnastus on positiivne ehk ei ole hea sõnastada negatiivse vältimist, nt et hoiduda pankrotist, vaid luua piisavalt käivet x palkade pakkumiseks.

 

Näide blogijast:

SMART: Avalda kolm head postitust õnnelikkusese teadusest 12. märtsiks.

SMARTEST: Uuri, missugused teemad on meie grupile kõige huvitavamad ning loo tuntavat positiivset mõju inimeste elus, avaldades 12. märtsiks kolm postitust õnnelikkuse teadusest, mida igat ühte loetakse vähemalt 10000 korda.

 

Постановка цели при помощи модели SMARTEST

Для постановки хорошей цели нужно немного большее, чем сформулированный ожидаемый результат. Слово «smartest» —  это акроним ключевых слов, которые стоит иметь в виду при постановке цели.

S Specific
Конкретная
Цель формируется точно. Это необходимо для того, чтобы все причастные понимали цель одинаково. Это не значит, что формулировка должна быть по возможности короткой, скорее, необходимо соблюдать точность и конкретность.
M Measurable
Измеримая
Чем точнее цель можно измерить, тем проще будет ее достигнуть. Помочь здесь могут разные индикаторы: оборот, прибыль, оценка, количество и т. д. Неизмеримые индикаторы необходимо объяснить поточнее, чтобы понимать их одинаково хорошо и понятно.
A Attainable
Достижимая
Достижима ли ваша цель? Успеете ли вы сделать в проекте все, чтобы добиться результата?
R Relevant

Актуальная

Как соотносится ваша цель с общей повесткой дня? Насколько об этом пишут в газетах и говорят на улицах? Оцените, насколько далека эта цель от остальных целей. Двигаться к нескольким широко разбросанным целям сложнее, чем к компактно расставленным.
T Time-bound

Привязана ко времени

Есть ли у вас какие-то сроки в проекте? Когда что должно быть сделано? Если цели особенно амбициозные, тут поможет создание промежуточных этапов для большего контроля и мониторинга.
E Educational

Образовательная

Поставленные цели подтверждают наши умения и таланты. Важно зафиксировать, чему мы научимся, пока будем двигаться к цели. Это признак гибкого ума, где мы делаем фокус на развитие.
S Significant

Важная

Почему эта цель важна? Почему важно прийти именно к ней?
T Toward

Вперед

Формулировка цели должна быть положительным процессом, не совсем удобно формулировать негативные цели: например, не постараться не обанкротиться, а сфокусироваться на достаточный оборот товаров и выплату зарплат.


Хороший пример блогеру

SMART: Опубликуй три поста об искусстве быть счастливым к 12 марта.

SMARTEST: Изучи, какие темы являются для нашей группы самыми интересными, и пиши о таких вещах, которые позитивно повлияют на жизнь людей. К 12 марта опубликуй три поста об искусстве быть счастливым, каждый из которых получит 10 000 просмотров.


Составил: Омари Лойд
Перевел: Денис Ершов